14. 07. 2020.

MLADÍ LÁMU ĽADY 2020

Spoločný tábor pre slovenských, maďarských, rusínskych a rómskych mladých ľudí s cieľom vzájomného spoznávania a prijímania.

Hlavným cieľom projektu je prispieť s využitím metód neformálneho vzdelávania k lámaniu bariér, stereotypov a predsudkov medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami, ako aj medzi menšinami navzájom. Vychádzame z predpokladu, že osobné stretnutia, poznávania sa navzájom, spoločné zážitky sú najúčinnejšími metódami na lámanie stereotypov a k posilneniu tolerancie. Preto chceme organizovať letný kemp národnostných menšín, kde by účastníci z národnostných menšín mali spoločný tábor so Slovenskou mládežou. Išlo by o 3 najväčšie menšiny: maďarská, rómska, rusínska a väčšinu. Na kempe by sa navzájom spoznali, aj kultúru, jazyk ostatných menšín. V ďalšej fáze by účastníci pripravovali workshopy pre svojich rovesníkov na vlastných školách o ostatných menšinách. Takto by sa dosiahla multiplikácia cieľa. V roku 2018 a 2019 sme realizovali prvé dva ročníky a dostali sme pozitívnu spätnú väzbu nie len od účastníkov, ale aj od ich rodičov, ako aj od riaditeľov a pedagógov škôl, kde sa uskutočnili workshopy.

Projekt realizujú dve organizácie:       
TANDEM, n.o. a Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef). 

Občianske združenie CeNef bolo založené odborníkmi, ktorí sa dlhodobo venujú práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu, sídlo má v Prešove. Cieľom CeNef je byť priestorom pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania, nástrojom vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov, príležitosťou spájať skúsenosti, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania s kreativitou, tvorivosťou a dynamikou aktívnych ľudí.

Náš projekt „Mladí lámu ľady“ vychádza z dvoch predpokladov. Prvým je, že predsudky vznikajú z nevedomosti: čo človek nepozná, o tom skôr uverí nepravdivým informáciám. Preto by sme sa v projekte chceli zamerať na osobné stretnutia predstaviteľov mládeže národnostných menšín s predstaviteľmi mládeže väčšiny, aby sa zoznámili naživo, aby sa vytvorili priateľstvá, aby zistili, koľko spoločných vecí majú, ktoré ich spájajú a nie rozdeľujú. Preto budeme účastníkov vyberať z rôznych regiónov (hlavne juhozápadné Slovensko a severovýchodné Slovensko). Druhým predpokladom je, že mladí ľudia dajú na slovo rovesníkov viac, ako na názory dospelých. Preto chceme, aby mladí ľudia sa stali priekopníkmi a zástancami lámaniu bariér a predsudkov a multiplikovali svoje skúsenosti medzi svojimi rovesníkmi. 

Letný kemp národnostných menšín
Termín realizácie: 24.08. – 28.08.2020 (začiatok v pondelok obedom, koniec v piatok obedom) 
Miesto realizácie: Kokava nad Rimavicou  
Účastnícky poplatok: 20 Eur/osoba 
Prihlásiť sa môžete do 31. júla 2020
Prihláškahttps://forms.gle/8KHxSNL3ps7jH5SSA

Letný kemp bude rozložený do 5 dní.
Počas týchto dní bude všetkým účastníkom zabezpečené stravovanie, občerstvenie a ubytovanie. 

 
 
Obrázok
Plagát
Fotografie z predošlých ročníkov Letného kempu národnostných menšín 
(2018 a 2019)
 
 
Obrázok
1
Obrázok
2
Obrázok
3
Obrázok
4
Obrázok
5
Obrázok
6
Obrázok
7
Obrázok
8
Obrázok
9
Obrázok
10
Obrázok
11
Obrázok
12
Obrázok
13
Obrázok
14
Obrázok
15
Obrázok
16
Obrázok
17
Obrázok
18
Obrázok
19
Obrázok
20
Obrázok
21
Obrázok
22
Obrázok
23
Obrázok
24
Obrázok
25
Obrázok
26
Obrázok
27
Obrázok
26
Obrázok
28
Obrázok
29

 

 

Plagát_2020