Életmesék az Ung-vidékről

A Csallóközhöz, Gömörhöz, Nógrádhoz, Pozsonyhoz és Szenc környékéhez, illetve Bodrogközhöz kapcsolódó kötetek után itt a TANDEM Életmesék-sorozatának hatodik kötete. A küldetése változatlan: az élettörténeti interjúkon keresztül összekapcsolni egymással az egyes generációkat, és újabb történelem-mozaikokkal színesíteni a szlovákiai magyar társadalmi emlékezetet. Sok-sok órányi felvétel és több száz oldalnyi szöveg született azokból az interjúkból, amiket közel 40 idős férfival és nővel készítettünk az Ung-vidéken 2018 júniusában. Ebből a terjedelmes anyagból válogattunk az emberi élet, illetve a szlovákiai magyar társadalom történetének fordulópontjaihoz kapcsolódó meghatározó élettörténet-részleteket, amelyek betekintést nyújtanak a 20. századi Ung-vidék makro- és mikrotörténelmébe egyaránt. Az Életmesék továbbra is inspirálni szeretné olvasóit arra, hogy kezdeményezzenek beszélgetést saját felmenőikkel, idős rokonaikkal, ismerőseikkel, mert ezáltal nem csupán a mesélőt és annak életútját ismerhetik meg, hanem a család, a rokonság, a közösség múltjába is betekintést nyerhetnek. Ez pedig segíthet saját magukat is jobban megismerni és megérteni. A projekt célja az is, hogy népszerűsítse az élményalapú, rendhagyó történelemoktatást és az „oral history”, azaz az elbeszélt történelem beépítését az oktatásba. Mert az elbeszélő által megélt valóság nem csupán kiegészíti a tankönyvekből ismert eseményeket, hanem személyesebbé is teszi, ezáltal pedig segíti azok befogadását és megértését.


Könyvünket nem áruljuk klasszikus módon. Az olvasóra bízzuk, mennyit szeretne adni érte. Az így beérkező adományokat a következő kötet megjelenésére fordítjuk.

Az Életmesék kötetek elérhetőek postai úton, vagy személyesen Komáromban, a TANDEM irodában (Duna rakpart 12. - a Danubius kollégium épülete), előzetes egyeztetést követőentandemno@tandemno.sk

Életmesék - Ung vidék