Életmesék Csallóközből

A mesék bölcsességet sűrítenek, megküzdési stratégiákat tanítanak, reményt közvetítenek arról, hogy a jó győzni fog. És ezek a jellemzők nem csak a népmesékre, tündérmesékre, mítoszokra és legendákra érvényesek, hanem mindazokra az életmesékre is, amelyek a velünk élő idős generáció történeteiben rejlenek. Ha megtanuljuk felfejteni ezeket a meséket és meglátni az elbeszélésekben az élet sűrűjéről szóló tanulságokat, ha túl tudunk látni az úgynevezett generációs szakadékokon és nemcsak azt halljuk az idősek elbeszéléseiből, hogy mennyire más világban éltek ők, hanem megkeressük a különbözőségek mellett a minden időben ugyanúgy zajló mintázatokat és más hasonlóságokat, akkor egy olyan erőforrásra bukkanunk, amely erőt és élni akarást adhat számunkra a „maivilág” összes kihívásával szemben.

Kutatásunk során élettörténeti interjúkat készítettünk a Csallóközben élő közel 30 idős férfival és nővel, azzal a céllal, hogy az elbeszéléseik alapján összegyűjtsük a helyi történelem néhány olyan mozaikdarabkáját, amelyet eddig nem, vagy nem így ismertünk. Kötetünkben ezeknek az interjúknak a részleteit közöljük témák mentén válogatva, azzal a céllal, hogy az így megjelentetett történetek hidakat képezzenek generációk között, és további, hasonló beszélgetéseket indítsanak, amelyek által közösségi szinten is új erőt meríthetünk a jövő formálásához.


Könyvünket nem áruljuk klasszikus módon. Az olvasóra bízzuk, mennyit szeretne adni érte. Az így beérkező adományokat a következő kötet megjelenésére fordítjuk.

Az Életmesék kötetek elérhetőek postai úton, vagy személyesen Komáromban, a TANDEM irodában (Duna rakpart 12. - a Danubius kollégium épülete), előzetes egyeztetést követőentandemno@tandemno.sk

Életmesék - Csallóköz