Teambuilding pre vedúcich 27-ho Skautského oddielu Sv. Imricha, Plášťovce, 9. Okt. 2010