Teambuilding pre vedúcich 24.ho Skautského oddielu Sv. Ladislava, Tomašov, 20. mar. 2010