Plánovač cesty - Kariérne poradenstvo pre študentov vysokých škôl, Komárno-Nitra-Bratislava, marec-máj 2011