Airstrip

Program s názvom Letisko v sebe zahŕňal viac cieľov:napr. prehĺbiť kompetencie pri vedení skupiny, ako zlepšiť skupinovú dynamiku.
Subscribe to Airstrip