2020. 07. 15

Törjük meg a jeget!

Egy közös tábor szlovák, magyar, ruszin és roma fiataloknak, melynek célja egymás megismerése és elfogadása. Időpont: 2020. augusztus 24-28. Helyszín: Rimakokava.

A "Törjük meg a jeget" projektünk célja, hogy hozzájáruljon a szlovákok és a nemzeti kisebbségek közötti előítéletek, tévképek lerombolásához és erősítse egymás megértését, elfogadását. Az ötlet egy szlovák és egy magyar partner közös gondolkodásából származik. Abból indultunk ki, hogy a személyes találkozók, egymás megismerése, a tapasztalatok megosztása lehet a leghatékonyabb módszere a sztereotípiák megtörésének és a tolerancia erősítésének. Ezért nyári tábort szervezünk a nemzeti kisebbségek fiataljai számára, akik a szlovák fiatalokkal közös táborban vesznek részt. A táborban lehetőségük nyílik megismerni egymás nyelvét, szokásait, hagyományait, kultúráját. Azt is, ami eltérő és azt is, ami közös. A tábort követően a résztvevők workshop formájában mutatják be a többi kisebbség kulturáját kortársaiknak, ezzel is elérve azt, hogy minél több emberhez jusson el a projekt mondanivalója. Ezzel a projekt multiplikálása is megvalósul. Ezt megelőzően 2018-ban és 2019-ben szerveztük meg a tábort, amelyre pozitív visszajelzéseket kaptunk nem csupán a résztvevőktől, hanem azok szüleitől is, illetve azon iskolák igazgatóitól és tanáraitól, ahol a workshopok zajlottak.

A projektet két szervezet valósítja meg: a komáromi TANDEM és az eperjesi Centrum pre neformálne vzdelávanie (CeNef).

A CeNef polgári társulást olyan szakértők alapították, akik már régóta részt vesznek ifjúsági munkában és a nemformális oktatásban. A szervezet székhelye Eperjes. A CeNef célja a nemformális oktatás eszméinek, fontosságának és előnyeinek terjesztése, oktatási eszközökkel a különféle ágazatokból származó emberek személyes és szakmai fejlődéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, a szakértők tapasztalatainak, szaktudásának, az előadók, szakértők, trénerek, a nemformális oktatátás művelőinek gyakorlati tapasztalatának összekapcsolása az aktív emberek kreativitása, alkotókészsége és dinamikája által.

A „Törjük meg a jeget!” projektünk két előfeltevésen alapul. Az első, hogy az előítéletek a tudatlanságból erednek: amit az ember nem ismer, arról hamarabb elhisz valótlan információkat is. Ezért helyezzük a hangsúlyt a fiatalok személyes találkozására, hogy személyesen megismerkedhessenek, maguk fedezhessék fel, mennyi közös van bennük, ami összeköti, és nem szétválasztja őket. Másik előfeltevésünk, hogy a fiatalok inkább adnak a kortársaik szavára, mintsem a felnőttek véleményére. Ezért is szeretnénk, ha a táborban résztvevő fiatalok válnának az előítéletek lebontásának úttörőivé, és ősszel workshopok keretében megosztanák tapasztalataikat a kortársaikkal. 

Nemzeti Kisebbségi Tábor

Dátum: 2020.08.24-28. (hétfőn ebéddel kezdünk és pénteken ebéddel zárunk)

Helyszín: Rimakokava

Korosztály: 15-18 év

Résztvételi díj: 20 EUR/fő

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

Jelentkezési lap: https://forms.gle/8KHxSNL3ps7jH5SSA

A nyári tábor teljes időtartama 5 nap, amelyből egy napot kirándulásra szánunk.

A résztvevők számára a tábor teljes időtartama alatt biztosítjuk az étkezést és az elszállásolást.

 

 

Image
Plakát

Fotók a korábbi évek táboraiból. (2018 és 2019)

 

 

Image
1
Image
2
Image
3
Image
4
Image
5
Image
6
Image
8
Image
7
Image
9
Image
10
Image
11
Image
12
Image
13
Image
14
Image
15
Image
16
Image
17
Image
18
Image
19
Image
20
Image
21
Image
22
Image
23
Image
24
Image
25
Image
26
Image
27
Image
28
Image
29
Image
30
Image
31
Plakát_2020