2022. 12. 15

Edubot

Az EduBot projekt fő célja egy hatékony vegyes tanulási módszertan létrehozása az alapkompetenciák fejlesztésének támogatására, hogy csökkentse a tanulási hátrányokat és az alapkészségek alacsony szintű elsajátítását a hátrányos helyzetű tanulók körében.

A közoktatás szereplőinek Európa-szerte egyszerre kell szembenézniük a hatékony oktatást, tehetséggondozást igénylő társadalmi elvárásokkal és a korai iskolaelhagyás problémájával. A kihívások megválaszolása új módszertani megoldásokat igényel, amelyek reflektálnak ezekre a szükségletekre, és elősegítik a tanulók személyes igényeihez alkalmazkodni képes adaptív oktatási folyamatok terjedését.

 

Célunk

Az EduBot projekt fő célja egy hatékony vegyes tanulási módszertan létrehozása az alapkompetenciák fejlesztésének támogatására, hogy csökkentse a tanulási hátrányokat és az alapkészségek alacsony szintű elsajátítását a hátrányos helyzetű tanulók körében. A módszertan az általános iskolák 6-8. osztályos tanulóira, valamint a matematika és a STEM területén a problémamegoldó és szövegértési kompetenciákra összpontosít, de adaptálható lesz más korosztályokra és más tanulási területekre is.

 

Célkitűzéseink

  • A chatbot-technológia használata interaktívabb digitális tanulási környezet létrehozására, amely a tanulók kompetenciahiányainak jobb feltérképezéséhez vezet, és pontosabb adatokat szolgáltat a tanároknak arról, hogy hol kell beavatkozniuk;
  • Hatékony vegyes tanulási módszertan kidolgozása az észlelt kompetenciahiányok pótlására digitális eszközökkel és kisebb diákcsoportok személyes korrepetálásával;
  • Kísérleti matematikai és STEM digitális anyagok fejlesztése a vegyes tanulás módszertanának támogatására;
  • A kifejlesztett eszközök tesztelése pilot foglalkozások keretében és az eredmények összegzése;
  • Adaptációs eszköztár létrehozása, hogy a kifejlesztett források elérhetővé váljanak a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó iskolák és speciális intézmények számára, amelyek így saját digitális anyagokat készíthetnek, és a kifejlesztett vegyes tanulási módszertant használhatják a tanulási hátrányok csökkentése érdekében;
  • A projekt eredményeinek széles körű terjesztése és a döntéshozók figyelmének felhívása a kidolgozott módszertanra.

 

Tevékenységeink

A többnyelvű EduBot Blended Learning módszertant szakmai munkatársak fejlesztik ki, és 4 országban 20 tanár és 300 diák teszteli. Létrehozzuk a mélytanulási mesterséges intelligenciára épülő komplex EduBot digitális támogató rendszert, valamint az interaktív és multimédiás elemeket tartalmazó digitális STEM tartalmakat helyi nyelveken és angolul. A hatás és a fenntarthatóság biztosítása érdekében intenzív hálózatépítési és terjesztési tevékenységekre kerül sor, amelyek a tanárokat, intézményeket és politikai döntéshozókat célozzák meg.

 

A projekt eredményei

A projekt eredménye az EduBot Blended Learning módszertan lesz, amelynek alapja a tanárokat és a diákokat egyaránt segítő, mesterséges intelligenciával működő Chatbot Assistant, a tanárok számára a tanulócsoportok kezelését, új tartalmak létrehozását és a jelentések lekérdezését szolgáló webes rendszer, a diákok számára az adaptív pályák elérését lehetővé tevő Learning App, valamint a tartalomfejlesztők számára tananyagként és modellként szolgáló Content Pools-ok lesznek. Minden termék ingyen lesz, a tanárok, az iskolák és minden érdekelt fél számára adaptálható, a STEM területén és azon túl is alkalmazható lesz az egész EU-ban és azon túl is.

 

A projekt weboldala: www.edubot.hu

 

A projekt megnevezése: EduBot – Developing Key Competences Through Blended-Learning Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology

A projekt rövidítése: EDUBOT

Projektazonosító: 2022-1-HU01-KA220-SCH-000088299

A projekt időtartama: 2022.09.01. – 2024. 08.31.

A támogatás maximális összege: 400.000 EUR

Erasmus