Életmesék Nógrádból

A felvidéki életmesék-sorozat negyedik kötetében nógrádi idősekkel készített élettörténeti interjúk legbeszédesebb, legfontosabb részleteiből készítettünk válogatást. A TANDEM Életmesék kezdeményezésének célja egyrészt, hogy az egyes történelmi eseményeket résztvevőként, vagy akár csak szemtanúként megélő generációkkal készített interjúk révén gyarapítsa a nagyon is komplex felvidéki történelmi emlékezetet, másrészt, hogy személyes beszélgetések által összekapcsolja a fiatal és az idős generációkat. Nógrádi interjúink négy nagyobb témacsoportot járnak körül, amelyek kötetünk fő fejezeteit is adják egyben. Az élettörténet-mozaikok a különböző életszakaszokhoz kapcsolódó emlékeket, a parasztság mindennapjaival kapcsolatos szokásokat és hagyományokat, a történelmi eseményekhez fűződő élményeket idézik fel, valamint az identitás meghatározó elemeivel foglalkoznak. Bízunk abban, hogy a kötet történetei beszélgetéseket indítanak: az időseket felbátorítják, hogy megosszák saját történetüket, a fiatalok pedig nyitottá válnak arra, hogy meghallgassák ezeket a történeteket, és általuk jobban megértsék a jelent, saját életüket is.


Könyvünket nem áruljuk klasszikus módon. Az olvasóra bízzuk, mennyit szeretne adni érte. Az így beérkező adományokat a következő kötet megjelenésére fordítjuk.

Az Életmesék kötetek elérhetőek postai úton, vagy személyesen Komáromban, a TANDEM irodában (Duna rakpart 12. - a Danubius kollégium épülete), előzetes egyeztetést követőentandemno@tandemno.sk

Életmesék - Nógrád