2017. 03. 25

Tolerancia tréning a pozsonyi Magyar Tannyelvű Gimnázium diákjainak

Az intézményben a 2016/17-es tanév a tolerancia éve. A diákok az év folyamán előadásokon, személyes találkozókon, beszélgetéseken vehettek részt. Ennek a kezdeményezésnek a keretein belül tartottuk az érzékenyítő foglalkozásokat.

>A téma nagyon időszerű, ezért is fontos, hogy minél fiatalabb korban legyen a diákoknak lehetősége arra, hogy foglalkozzanak a témával, kérdezhessenek, megismerhessenek más nézőpontokat, véleményeket, kultúrákat. Az extrémizmusnak, az intoleranciának nemcsak a társadalom távolabbi szintjein, hanem a közvetlen környezetünkben tapasztalható előretörése, ill. a sajtó és a közvélemény részéről az iskolával szemben megfogalmazott elvárások késztették az intézményt arra, hogy intenzívebben, célratörőbben foglalkozzanak ezzel a témával.

A tréningek során arra törekedtünk, hogy résztvevő csoporttagok legyen nyitottak a téma iránt, merjenek kérdezni, legyen bátorságuk felvállalni, ha a többségtől különböző a véleményük, hogy tudjanak helyesen reagálni a kirekesztés, a kiközösítés jelenségére, akár társadalmi, akár közösségi szinten.Mindemellett szem előtt tartottuk azt is, hogy a diákok egy olyan folyamatban vegyenek részt, ahol saját tapasztalataikon, élményeiken keresztül váljanak érzékenyebbé a téma iránt, illetve az empátia, és elfogadási készségük erősödjön meg, váljon tudatosabbá.Az egyes gyakorlatokon keresztül megvizsgáltuk az előítéletek áldozatainak és az őket elítélők, hátrányosan megkülönböztetők oldalát is. Megismertettük a diákokat a sztereotípia fogalmával, annak biológiai és társadalmi hátterével, a kulturális különbségekkel, ezek szerepével és fajtáival.

A foglalkozásokon beszéltünk saját, egyéni helyzetükről is, hogy nemzeti kisebbség tagjaiként milyen megtapasztalásaik vannak a fővárosban, ahol napi szinten találkozhatnak a kisebbségi lét előnyeivel és hátrányaival egyaránt.

A résztvevők nyitottak és érdeklődőek voltak a témával kapcsolatban, érezték a téma aktualitását, szívesen dolgoztak saját élményeikkel.

Az év további hónapjaihoz további sikeres programokat, eredményes munkát kívánunk!