2013. 12. 07

Sikereink térképe

Kiindulópontunknak azt választottuk, hogy egy pozitív irányú kutatást végezzünk a civil szervezetek működéséről a sok problémákra fókuszáló kutatás mellett, ezért a sikerre összpontosítottunk. A meglévő erősségekre koncentráltunk, igyekeztünk akár azonnal átvehető mintákat felmutatni. A kutatással a TANDEM célja a szervezetfejlesztési módszertan szlovákiai magyar közegbe való beágyazása.

Az eddigi tanulmányok diagnózisai ugyanis véget érnek a problémák megállapításánál, esetleg megfogalmaznak néhány összefüggést vagy fejlesztési javaslatot, ám ezek életbeléptetése, a fejlesztő akciók megvalósítása, változások kezdeményezése nagyon sokszor elmarad. Szerettük volna elültetni a pozitív pszichológiából tanult gyakorlatot, hogy a meglévő és lehetséges pozitív történésekre való koncentrálásból tanuljunk meg szervezeti szinten is előretekinteni. Gyűjteményünket inspirációnak ajánljuk, hogy inkább tanulótársakként tekintsünk ezekre a szervezetekre, akikkel bizonyos szempontból azonosulni lehet.

A siker fogalmának a mai napig nincs pontos megfogalmazása, ennek legfőbb oka, hogy a siker szubjektív tényező, tudományosan nehezen lehet megközelíteni. Az sem mindegy, hogy a sikert az egyén, a közösség, vagy egy szervezet szintjén vizsgáljuk. A siker mindenki számára mást jelent, mindenki másként éli meg, és másként határozza meg.

Kilenc civil szervezet, polgári társulás, illetve mozgalom képviselőjét kerestük meg, őket interjúztattuk azzal kapcsolatban, mi lehet a sikerük titka, hogyan érik el azt, hogy az emberek lelkesen mesélnek róluk. Szeretnénk impulzusokat nyújtani civil szervezeteknek, a tanuló szervezetiség kultúrájának kialakításáért. Célunk az is, hogy az alulról jövő civil kezdeményezések tudjanak egymásról, egyéni és szervezeti szintű önreflexióra képesek legyenek, így az önfejlesztésre is. Ne csak saját céljaikat és érdekeiket lássák, hanem a körülöttük dolgozó civilek és más szervezetek célrendszerét is, és képesek legyenek azokhoz viszonyítva megfogalmazni önmagukat.

Minden szervezetet esettanulmánynak szánunk, amely rámutat egy-egy olyan témára vagy módszerre, amely a sikereink térképén egy-egy orientációs támpont tud lenni. Ahogyan egy térkép is csak a tájékozódásban segít, és a legrészletesebb sem képes teljességében visszaadni a valóságot, így ez a térkép is csak támpontokat nyújt, hogy a kirajzolódó sikertörténeteknek melyek a meghatározó tényezői, összetevői.

A növekedési kényszer például sok civil szervezet összeomlását, megkeseredését, kiégését eredményezi. Növekedés helyett stabilitást, a profizmus felé tett erőfeszítések helyett lazaságot, teljesítményfokozás helyett élvezetes együttlétet tudunk ajánlani. Ez ugyanis felszabadító hatású, hiszen az előre törekvés mellett a már elért dolgoknak is lehet örülni. Nem lenne szabad elfelejteni, hogy a cél eléréséhez vezető út is legalább olyan fontos, mint maga a kitűzött cél.

A teljes tanulmány ingyenesen letölthető PDF-verzióban az alábbi linkre kattintva.