2019. 03. 22

Quality Criteria Announcement Meeting

Quality Criteria Announcement Meeting
A programban résztvevő TANDEM-es munkatársak

2019. március 22-én Poprádon tartottunk bemutatót a CAPS – Children’s Access to Play in Schools elnevezésű Erasmus+ projektünkből. A multiplikációs esemény célja az volt, hogy megismertesse a játékbarát iskolák főbb jellemzőit és elgondolkodtassa a résztvevőket a szabad játék előnyeiről az iskolákban.

Mitől játékbarát egy iskola? Elsősorban attól, ha a diákoknak van elegendő helyük és idejük a szabad játékra (a tanítási nap részeként). Ha a játékra a pedagógusok nem kidobott időként tekintenek, hanem a tanulással egyenértékű cselekvésre és ha az iskola vezetősége is támogatja az intézményt, hogy játékbaráttá váljon.

A workshopon az oktatás különböző, egymást erősítő színtereinek képviselői voltak jelen. Érkeztek alapiskolában dolgozó tanárok, de szabadidőközpont dolgozói is voltak a résztvevők között, sőt a középiskolásokat tanító pedagógusok is érdeklődést mutattak a téma iránt.

A ráhangolódás során a résztvevőknek lehetőségük volt kedves gyermekkori játékélményükre visszaemlékezni, a játékról közösen gondolkodni, illetve elmondani saját játékbarát iskola-definíciójukat. A foglalkozás előrehaladtával pedagógusaink méginkább elmélyültek a témában és állást foglalhattak egy-egy játékbarát iskolát érintő kérdéses állításban, beleélve magukat különböző iskolai szereplők nézőpontjába. Mindezzel affelé dolgoztunk, hogy közelebb hozza őket a játékbarát iskolák működtetésének mindennapjaiba.

A workshop megmutatta, hogy a pedagógusok egyszerre lelkesek és szkeptikusok azzal kapcsolatban, hogy az iskolákat olyan oktatási színtérré tegyék, mely a gyermekek testi-lelki jólétét szolgálják. „Én is ilyen iskolába szeretnék járni” – mondta nevetve az egyik résztvevőnk. Majd rögtön hozzá is tette: „De nem hiszem, hogy ezt engedi a rendszer”. Ez a kettősség heves és termékeny vitát produkált, amit – a mi legnagyobb megelégedésünkre – még a szünetekben is folytattak a résztvevők.