2014. 10. 27

Megjelent az ÉLETMESÉK kiadvány

Az Életmesék című kiadvány közel harminc életútinterjút tartalmaz gútai és Gúta környéki idős emberekkel. A könyv tudományos-ismeretterjesztő stílusban mutatja be, hogyan formálódik a személyiségünk azáltal, hogy életünk történeteit elmeséljük, és mások történeteit meghallgatjuk, illetve hogy az idős generációval történő beszélgetések által hogyan juthatunk közelebb a környezetünk, közösségünk értékes történelmi és társadalomtörténeti eseményeinek megértéséhez.

Image

A célunk ezzel a projekttel az volt, hogy egy olyan új, interaktív, élményalapú történelemtanítási módszerrel kísérletezzünk, amely nem az adatok és tények összegyűjtésére alapul, hanem a köztünk élő idős emberek visszaemlékezéseire, reflexióira, történeteire, továbbá, hogy a történetek átadásán keresztül mutassunk meg a fiatalok számára egy élő képet a saját régiójuk múltjáról, legendáiról, hagyományairól. Elsősorban „beszélgetőkönyvnek” szánjuk és abban a reményben adjuk majd olvasóink kezébe, hogy az ott bemutatott történetek generációk közötti beszélgetéseknek adjanak majd alapot, és még sok hasonló életmeséhez nyújtanak inspirációt, vagyis az olvasóknak a könyv fellapozása után kedvük támadjon a saját felmenőik – nagyszüleik, idős szomszédaik, rokonaik és ismerőseik meséltetésére. 

Image

 

A projekt jelentősége a misszónk szempontjából sokrétű:

  • Angyal Réka Sára személyével egy fiatal, innovatív gondolkodású vállalkozó ötletét karoltuk fel és segítettük kibontakozni az elmúlt fél évben, akivel közösen lendületet és inspirációt tudtunk adni egymásnak, s a közös munka alatt folyamatosan dolgoztunk további közös ötleteinken
  • egy új célcsoportot vontunk be a tevékenységünkbe az idősek által - öröm volt megtapasztalni, hogy számukra is tudunk megerősítő, lelkesítő programot kínálni: többen emelték ki, hogy milyen sokat jelentett számukra a régi időkre visszaemlékezni és ezeket az emlékeiket megosztani egymással
  • új kapcsolatok jöttek létre és erősödtek meg a projekt alatt akár az interjúk elkészítése által, akár az által, hogy a gútai civil szervezetek folyamatosan növekvő lelkesedéssel és aktivitással szálltak be a zárórendezvény előkészítésébe
  • a playback improvizációs színház alkalmazásával egy új, interaktív könyvbemutatási technikát alkalmaztunk, amely sokkal személyesebb kapcsolódásra ad lehetőséget az író(k) és az olvasók között. 
  • s végül, de korántsem utolsó sorban: bővült a TANDEM-es kiadványok sora egy olyan interaktív történelemoktatásra használható kötettel, amelyet, reméljük, hogy sok helyre fogunk tudni eljuttatni a közeljövőben. 

 

Azok számára pedig, akik nem tudtak résztvenni a bemutatón, de szeretnének a könyvből, nagyon jó híreink vannak.

Sokféle lehetőség van arra, hogy valaki hozzájusson a kiadványhoz: 

  1. Személyes átvételi lehetőség Komáromban, a TANDEM irodájában vagy Dunaszerdahelyen október 28-tól elérhető (előzetes egyeztetés: Molnár Kriszta, 0907 29 67 64, molnar.kriszta@tandemno.sk)
  2. Személyes átvételi lehetőség Gútán itt, november 3-tól elérhető (előzetes egyeztetés: Angyal Réka Sára: 0905 60 47 16)
  3. Személyes átvételi lehetőség Pozsony környékén október 28-tól elérhető (előzetes egyeztetés: Urbán Péter, 0907 50 96 19)
  4. Postai úton is szívesen küldünk országhatáron innen és túlra (e-mailes rendelés: tanemno@tandemno.sk)
 

További fontos tudnivaló:

Könyvünket nem áruljuk klasszikus módon. Az olvasóra bízzuk, mennyit szeretne adni érte. Minden adományt, amit ezért a kiadványért kapunk, a következő kötet megjelenésére fordítunk. Kérjük tehát azokat, akik rendelnek a kiadványból, támogassák az életút-interjúkat gyűjtő projektünk folytatását!
Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk: 
SK73 0200 0000 0026 5948 2553 (VUB Banka)
SWIFT: SUBASKBX
 
Image
 
Könybemutatónkról szóló képes beszámoló a GútaTv jóvoltából itt tekinthető meg (18:20-tól):