2013. 03. 06

Az osztályfőnök szerepe egyetemi kurzus Nyitrán

Az osztályfőnök szerepe egyetemi kurzus Nyitrán

A Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának tanár és tanító szakos hallgatói Az osztályfőnök szerepe nevet viselő tantárgy keretén belül sajátíthatják el a nemformális módszertan alkalmazásának lehetőségeit a tanítás során. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képessé váljanak saját viselkedésük tudatos irányítására, visszajelzések adására és kapására, önérzékelésre és önreflexióra, valamint a csoportdinamika észlelésére és kezelésére, amelyek biztonságos alapot nyújtanak számukra az osztályfőnöki szerep betöltésére. A tantárgyat sikeresen elvégző hallgatók problémamegoldó, konfliktuskezelő és kommunikációs készsége javul, amely tovább növeli alkalmasságukat az osztályfőnöki szerep betöltésére, illetve a diákok oktatásában és nevelésében vállalt szerepükre. A tantárgyért 2 kreditpont jár.

2012/13-as akadémiai év tavaszi szemeszterében az előadók Molnár Kriszta és Borvák Mária voltak. A 2013/14-es akadémiai év őszi szemeszterében Rabec István és Borvák Mária tartják az interaktív előadásokat.

A kurzussal kapcsolatos történések Az Élet Játék oldalon kísérhetők figyelemmel.