Az inklúziót segítő szakmai team az iskolában (školský podporný tím) - Inklúzió a gyakorlatban

Image

Lánczos Andrea (RCPU Komárno), Szórád Katalin (pedagógus), Bachorecz Veronika (pedagógus, asszisztens), Zács Olga (iskolapszichológus, gyógypedagógus) - inkluzív csapat a köbölkúti Stampay János Alapiskolából

Gyógypedagógiai-logopédiai és szurdopedagógiai tanulmányaimat Budapesten végeztem, 2011-ig a dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó logopédusa voltam. 2009-től az erőszakmentes kommunikáció (EMK) oktatója, ebben a témában akkreditált pedagógusképzések társszerzője és lektora vagyok. Ezeknek a programoknak köszönhetően Szlovákia szerte pedagógusok, gyógypedagógusok és pszichológusok sajátíthatják el az EMK alapjait és annak oktatását gyermekek számára, melynek egyik legfontosabb célja a kortárs mediátorképzés és az inkluzív szemléletmód támogatása. A közelmúltban egy évet tanítottam a Selye János Egyetemen, emellett coachként,  EMK alapú mediátorként is tevékenykedem, szupervízori képzésben veszek részt. Jelenleg egy iskolai inklúziót segítő szakmai team tagja és koordinátora, szeptembertől pedig a komáromi Regionális Pedagógusokat Segítő Mentorközpont munkatársa vagyok.

Ma már egyre természetesebbé válik a gyógy-, illetve iskolai speciális pedagógus, az iskolapszichológus, a szociális pedagógus, esetenként további segítő szakemberek (szakmai team) és a pedagógiai asszisztensek jelenléte az iskolai élet szerves részeként... Mire szeretnénk fókuszálni ezen a témán belül? Hogy milyen szerepe volt, van és lehet az integrált tanulók megsegítése mellett és messze azon túl a szakmai teamnek. Hogy milyen irányelevek mentén válhat még nagyobb támogató erővé az iskolai inklúzió megvalósításában is egy ilyen csapat. S hogy mik a pedagógiai asszisztensek kompetenciái és feladatai ebben a támogató rendszerben. Továbbá a segítő szakember – pedagógus – pedagógiai asszisztens együttműködésének szerepéről és az inkluzív oktatás megvalósításának lehetőségeiről osztják meg saját tapasztalatiakat: Zács Olga - iskolapszichológus, gyógypedagógus, Szórád Katalin – pedagógus és Bachorecz Veronika – pedagógiai asszisztens, pedagógus.

Az élet játék 2022 – Élménykonferencia (nem csak) pedagógusoknak