DiNaMit – diákönkormányzatok fejlesztése

A tudatos állampolgársághoz szükséges kompetenciák elsajátítása játékos, feladatmegoldó és önismereti alapú gyakorlatok segítségével valósul meg.  A képzés tekinthető továbbképzésnek és csapatépítő tréningnek egyaránt, amelyben közvetlenül részt vesz a diákönkormányzat vezetője, a diákönkormányzat tagjai, közvetve pedig a kísérő pedagógus, az iskola vezetősége és a teljes diákság is.

 

How it all works?

A képzés két lépcsőfokból tevődik össze: első körben egy közös hétvégi vezetőképzőn vesznek részt a megszólított régió iskoláinak DÖK-tagjai, majd az egynapos képzés során az adott iskola diákönkormányzatának szükségletei határozzák meg a tartalmat.  

DiNaMit 2017 - vezetőképző30
What will you gain as a result?
  • A képzésen résztvevő diákok különböző témakörökben szerzett új ismereteiket felhasználva hatékonyabbá tudják tenni a diákönkormányzat működését.
  • A tréningen való együttlét olyan közös élményeket is nyújt az egyébként csak iskola keretei közt összeülő fiataloknak, melyek nagyban fejlesztik a csapatmunkát.
  • A képzésbe bevonjuk kezdettől fogva az iskola vezetőségét is - személyes beszélgetések a képzés kezdetekor, folyamatában és záráskor. A bekapcsolodó diákok fejlesztése olyan gyakorlatok útján valósul meg, amelyek igénylik a teljes diákság bevonását is. A fejlesztés tehát nem csupán a bekapcsolódó diákok személyiségfejlődését támogatja, hanem az egész intézmény demokratizálódásához is hozzájárul. 
To whom is it recommended?

Olyan középiskolának, amely:

  • szeretné diákönkormányzata működését hatékonyabbá tenni, 
  • tudatosabbá szeretné tenni a diákönkormányzat működését, 
  • nem rendelkezik diákönkormányzattal és szeretné, hogy létrejöjjön. 

Organized events

2013. 06. 18 : DöK-training